Pályázatok

EFOP-3.1.8-17-2017-00134 „Együtt, testvérként – iskolaközi

 szemléletformáló program”

A kedvezményezett neve: TAKTASZADAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A projekt címe: ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM TAKTASZADÁN

A szerződött támogatás összege: 15,00 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 10.

A projekt azonosító száma: EFOP- 3.1.8-17-2017-00134

A projekt tartalmának bemutatása:

A bevont tanulók jelentős hányada hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akik a projekt által esélyt kaptak arra, hogy olyan helyszínekre és rendezvényekre juthassanak el, amelyekre egyébként nem lett volna lehetőségük. Ezek szélesítették látókörüket, olyan élményekkel gazdagították a tanulókat, melyek hozzájárultak személyiségük fejlődéséhez és nemzettudatuk erősödéséhez.

A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák segítségével idegennyelvi kompetenciájuk fejlődött. A tantárgyi fejlesztések hozzájárultak ismeretanyaguk bővüléséhez, szociális kompetenciájuk erősödéséhez. Javult a tantárgyi átlaguk.

A pályázat arra is lehetőséget teremtett, hogy a két iskola tanulói együttműködjenek egymással a csapatjátékok, vetélkedők során. Ezáltal jobban megismerték egymást és önmagukat is. A diákok gyorsan megtalálták a közös hangot, barátságok szövődtek köztük, s a közösségi hálókon is tartják a kapcsolatot egymással.

Az iskolán kívüli tevékenységek kötetlenebb légköre arra ösztönözte a gyerekeket, hogy nagyobb felelősséggel viszonyuljanak társaikhoz. Ez különösen azoknál a tanulóknál volt szembeötlő, akik az iskolában nehezen alkalmazkodtak a szabályokhoz, ami kihatott tanulmányi eredményeikre is.

A projekt lehetőséget adott a pedagógusok számára szakmai beszélgetésekre, tanácskozásokra, tapasztalatcserékre. Például: a hatékonyabb tanulást elősegítő módszerekről, a tehetségműhelyek munkájáról, a mese lélektani hatásairól, az egyéni bánásmódról, és még számos, a munka során jól hasznosítható gyakorlatról. Ezeket mindkét intézmény pedagógusai hasznosítják az oktató-nevelő munka során.

A két intézmény kihasználta a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.

 Lehetővé tettük a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.

A projekt keretében szervezett programok látogatottsága magas arányú volt, csak betegség miatt hiányoztak a tanulók.

A projekt ugyan lezárult, de a testvériskolai kapcsolat nem szakadt meg, az iskolák közötti együttműködés tovább folytatódik.