Személyi, tárgyi feltételek

Az iskolai tanulók száma a 2019/2020-as tanévben: 139 fő

Tanulócsoportok száma: 10

Alsó tagozat: 3

Felső tagozat: 7

Az osztályok, osztálylétszámok, osztályfőnökök

Az oktató – nevelő munka személyi feltételeinek alakulása:

Intézményvezető: Vámosi Judit

Intézményvezető-helyettes: Murányi Sándorné

Iskolánk nevelőinek létszáma: 17 főállású és 2 óraadó tanár

A végzettség szerinti megoszlás a következő:

4 fő tanár, 3 fő tanító-tanár, 10 fő tanító, 2 fő külsős tanár.

 1. Bakos Mariann
 2. Bárány Brigitta
 3. Baumgartner Jánosné
 4. Bodnár Orsolya
 5. Furman Mária
 6. Kalas Lászlóné
 7. Máténé Karsai Magdolna
 8. Sándor István
 9. Sipos Gabriella
 10. Tóth Boglárka
 11. Tóthné Járdán Dóra
 12. Yahya Kamel

Óraadók:

 1. Lükő Dalma
 2. Tóth Józsefné

Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik: Alsó és felső tagozatos munkaközösség.

A szakmai közösségek a saját maguk által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működnek. A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el.

A pedagógiai munkát közvetlen segítők:

Iskolatitkár: Vajtóné Büdi Adrienn

Pedagógiai asszisztens: Takács Judit

Technikai dolgozók:

 1. Béres Viktória
 2. Kovács Jánosné

Karbantartó: Juhász Ferenc

Tárgyi feltételek

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el:- iskola épület – tornaterem.

Az oktatás 13 osztályteremben és 1 szaktanteremben folyik.

A könyvtárat osztályteremben helyeztük el.

A testnevelés és sportfoglalkozások a tornateremben és a bitumenes pályán zajlanak.

Jól felszerelt informatika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is tanulóink rendelkezésére áll.

Iskolánkban a Hon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, egy tagozata működik délutáni foglalkozásokkal:

 • grafika

A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola a délelőtti testnevelés órák keretében néptánc és társastánc alapjai képzést folytat.

Tanítási szünetek a 2019/2020-as tanévben:

– Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

– A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

– A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Évek óta folyik kisebbségi oktatás iskolánkban. Ebben a tanévben évfolyamonként heti 1 órában, délutáni foglalkozás keretében cigány népismeret tantárggyal ismerkedhetnek meg a roma kultúrával és hagyományaival, e mellett tanórákon interkulturális tartalomként beépítjük az óra anyagába.

A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítik a szakkörökön túl a középiskolai előkészítő.

Az iskola különböző választható tevékenységeket biztosít a tanulóknak, ezzel is a lehetőségeket biztosítva számukra, hogy az egyes tantárgyakhoz új ismereteket szerezzenek, szabadidejüket hasznosan, érdeklődési körüknek megfelelően tölthessék el.

Szabadon választható tevékenységek, szakkörök:

 • felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
 • sportfoglalkozások: sportkör
 • énekkar
 • pályaorientáció

Szakkörök:

 • lovári
 • dráma